Rotter & Folkesundheden i Danmark

Rotter kan forårsage flere forskellige sygdomme og helbredsproblemer for mennesker i Danmark, da de kan bære og sprede en række forskellige patogener.

Her er en oversigt over nogle af de mest almindelige sygdomme og helbredsproblemer, som rotter kan forårsage:

Leptospirose: Også kendt som Weils syge, er en bakteriel infektion, som rotter kan sprede gennem rotternes urin. Sygdommen kan forårsage feber, kvalme, opkastning, muskelsmerter, hovedpine og i nogle tilfælde nyresvigt. Leptospirose en relativt sjælden sygdom i Danmark, og der er typisk kun et lille antal tilfælde om året. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der i perioden 2016-2020 registreret mellem 8 og 17 tilfælde af leptospirose hvert år i Danmark. Heraf er det desuden ikke påvist, at alle tilfælde er forårsaget af rotter.

Salmonella: Rotter kan også bære og sprede salmonella, som kan forårsage maveproblemer, såsom diarré, mavekramper og opkast. Mens det ikke er kendt, at salmonella er blevet spredt direkte fra rotter til mennesker, er det vigtigt at understrege, at rotter kan sprede bakterien via fødevareproduktionsfaciliteter, og derigennem til mennesker.

Hantavirus: Dette er en sjælden virus, som rotter kan bære og sprede gennem deres afføring og urin. Sygdommen kan forårsage influenzalignende symptomer, såsom feber, hovedpine og muskelsmerter, og i nogle tilfælde kan det føre til lungebetændelse og død. Der har været enkelte tilfælde af Hantavirus-infektioner hos mennesker i Danmark, men risikoen for infektion er stadig relativt lav. Infektioner opstår oftest hos personer, der har været i kontakt med rotter i deres hjem eller på deres arbejdsplads.

Pest: Rotter kan være smittebærere af pest, som er en alvorlig infektion, der kan forårsage feber, kulderystelser og i nogle tilfælde død. Nogle forskere peger på den sorte rotte, som årsagen til middelalderens sorte død æra, hvor pest enten blev spredt af rotter eller lus og mider, der levede på rotterne.

Allergier: Rotter kan producere allergener, som kan udløse allergiske reaktioner og astma hos nogle mennesker.

Det er vigtigt at huske, at rotter også kan overføre patogener til husdyr og andre dyr. De må derfor betragtes som en trussel for både menneskers og dyrs sundhed.

Scroll to Top