Anmeld rotter til din kommune

Rotter er bærere af en lang række farlige sygdomme, og det er derfor en lovpligtig opgave at informere kommunen hurtigst muligt, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Dette gælder uanset, om det er på privat eller offentligt område, indendørs eller udendørs.

En anmeldelse af rotter medfører altid et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vil undersøge området og give råd om, hvordan du skal forholde dig. Normalt vil rottefælder og gift blive placeret i det område, hvor rotterne blev set.

Kommunen dækker omkostningerne ved selve rottebekæmpelsen. Dette sker via kommuneskatten eller via et gebyr, der opkræves via ejendomsskatterne. Grundejere er imidlertid forpligtede til at betale for reparation af deres del af kloaksystemet og andre tiltag, som fx tætning af huller i vægge, for at sikre, at bekæmpelsen er effektiv.

Rotter er markant større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Hvis du er i tvivl, kan du finde mere information om rotter i vores vidensbank.

Scroll to Top